Mặt bằng từ tầng 5-7

Mặt bằng từ tầng 8-18

Có 3 loại căn hộ điển hình

  • Căn 1PN, Diện tích 55-59m2 chiếm 11%
  • Căn 2PN, Diện tích 77-82m2 chiếm 41%
  • Căn 3PN, Diện tích 107-108m2 chiếm 33%

Mặt bằng căn hộ 1 phòng ngủ

Mặt bằng căn hộ 2 phòng ngủ

Mặt bằng căn hộ 3 phòng ngủ